Gå til hovedinnhold Gå til søk

Offentlige tjenester

Rana Municipality

Rana kommune med 2,200 ansatte er den største arbeidsgiveren i kommunen, og har ansvaret for barnehage, grunnskole, allmennhelsetjenesten, byutvikling, kulturtilbud og politikk.

Rana kommune

Foto: Rana Kommune

Rana kulturskole

Kulturskolen har 18 ansatte fordelt på 15 årsverk.
Vi har undervisning fagene i visuell kunst, teater, instrumentlek, band, trompet, kornett, trombone, euphonium, tuba, klarinett, saksofon, fløyte, fiolin, cello, sang, piano, klassisk gitar, elgitar, bassgitar og slagverk.
Elevene får undervisning alene eller i gruppe.

Rana kulturskole

Foto: Rana kulturskole

Rana Utvikling

Rana Utvikling er Rana kommune sin næringsetat og visjonen er å være regionens fremste ressurs for næringsutvikling.
Selskapets viktigste oppgave er å legge til rette for ny næringsvirksomhet og bidra til å forbedre rammevilkårene for næringsdrivende. Rana kommune har en vekstvisjon, som innebefatter at Mo i Rana skal være en motor for regional vekst og utvikling, og at dette skal oppfylles gjennom nyetablering og tilflytting til Helgeland. Den sikreste veien til vekst, er flere arbeidsplasser. RU er dermed en naturlig pådriver for å oppnå visjonen gjennom å jobbe med sin kjernevirksomhet, nemlig næringsutvikling. Derfor skal selskapet videreutvikle og sikre eksisterende virksomhet, med vekt på langsiktig lønnsomhet.

Rana Development Agency

Foto: Rana Utvikling

The National Library

Vi digitaliserer kulturarven vår for fullt, med maskiner som er spesiallaga for å skanna slikt som bøker og aviser. Vi lagrar og tar vare på filmar, fotografi, bøker, musikk, tv- og radiosendingar og mykje meir. Og vi syter for at alle bibliotek i landet får tilgang på bøker dei ikkje har sjølve.

Nasjonalbiblioteket

Foto: Nasjonalbiblioteket

Skatteetaten

I Skatteetaten jobber litt over 7 000 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet.
Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig.

Skatteetaten

Foto: Skatteetaten

NAV

NAV forvaltar ein tredel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

The Norwegian Welfare Administration

Foto: Nav Nordland

The Norwegian Health Economics Administration (Helfo)

Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta brukernes rettigheter og yte profesjonell service til behandlere og innbyggere gjennom veiledning og informasjon om helsetjenesten. Helfo skal forvalte rettigheter gitt gjennom bl.a. folketrygdlovens kapittel 5 (stønad ved helsetjenester) og bidra til god etterlevelse.

Helfo

Foto: Helfo