Gå til hovedinnhold Gå til søk

Forskning og Utvikling

Campus Helgeland

Campus Helgelands visjon er å være en motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og et nasjonalt forbilde på samhandling mellom utdanning og arbeidsliv. Her har Nord Universitet og Universitetet i Tromsø etablerte faste studietilbud. Foruten universitetene er Rana bibliotek, Nordland fylkesbibliotek, Universitetsbiblioteket, Rana Utviklingsselskap, Ranaregionen Næringsforening og Kunnskapsparken Helgeland sammen med flere spennende aktører samlokalisert i Campus Helgeland.

I Campus Helgeland finner du  flere bachelorstudier, årsstudier, MBA og enkeltemner innen flere fagdisipliner i tillegg til flere tilbud innen etter og videreutdanning.

Campus Helgeland

SINTEF Helgeland

SINTEF Helgeland har som mål å etablere et robust og næringsrelevant teknologisk forskningsinstiutt, basert på regionens fortrinn.

Selskapet skal i samarbeid med andre forskning- og utviklingsmiljøer i Nordland, og SINTEF for øvrig, dekke den lokale og regionale industriens behov for teknologisk forskning, utvikling og innovasjon.

SINTEF Helgeland

Logo: SINTEF

Nemko Norlab

Nemko Norlab er Norges største norskeide laboratorieselskap. Selskapet er lokalisert på 13 steder fra Porsgrunn i sør til Glomfjord i nord og med hovedkontor i Mo i Rana. Vi betjener kunder fra industri, kommune og annen privat og offentlig virksomhet i hele Norge. Våre virksomhetsområder er miljømåling, kjemiske analyse, mikrobiologi og veterinærmedisin. I tillegg til et bredt analysespekter og tekniske tjenester innenfor våre kjerneområder, tilbyr vi også prøvetaking og rådgivning.

Nemko Norlab

Nordlandsforskning

Nordlandsforskning har ambisjoner om å være førstevalget når kunnskap etterspørres på samfunnsvitenskapelige fagområder i nordområdene.
Nordlandsforskning AS er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med om lag 40 ansatte, lokalisert i Bodø, med avdelingskontorer i Svolvær og Mo i Rana. Instituttet har basisbevilgning fra Norges Forskningsråd, men hovedinntektene er relatert til bidrags og oppdragsforskning nasjonalt og internasjonalt.

Vi leverer forskning av høy kvalitet og arbeider hardt for å være relevant, nytenkende og pålitelig. Nordlandsforskning er det eneste samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttet i Nord-Norge med både eierskap og hovedkontor i nord.

Nordland Research Institute

Logo: Nordlandsforskning

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland er et innovasjonsselskap som jobber for økt bærekraft, verdiskaping og vekst på Helgeland.
Med et stort nettverk, sterkt industrielt eierskap og god forankring i næringslivet er vi godt posisjonert til å utgjøre en forskjell.

Kunnskapsparken Helgeland

Foto: Kunnskapsparken Helgeland

Senter for industriell forretningsutvikling (SIF)

Senter for industriell forretningsutvikling (SIF) fokuserer på problemstillinger i grensesnittet industri, forretningsutvikling og innovasjon. Forskningssenteret er en del av Handelshøgskolen ved Nord universitet med kjernevirksomhet ved Campus Helgeland, Mo i Rana.

Vår visjon er å være ledende i Norge på forskning og undervisning i skjæringspunktet industri, forretningsutvikling og innovasjon. Vi samarbeider derfor tett med innovative teknologibedrifter i Norge og norske og internasjonale forskningsmiljø.

SIF